Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Deltok på Innovasjonscamp

Sammen med elever fra Elvetun skole ble 8. og 9.trinn invitert til en innovasjonscamp i regi av Ungt entreprenørskap. Elevene ble delt i grupper på tvers av skolene og fikk i oppgave å løse ulike utfordringer. Her var det om å være nyskapende og effektiv. Den største oppgaven gikk på å finne løsning på ei reell problemstilling gitt av fire ulike bedrifter. Her var det viktig å kartlegge eksisterende løsninger, for så å komme opp med noe nytt som kunne løse bedriftenes problem. Fra det lokale næringslivet kom det 16 dommere. Disse var delt inn i fire juryer som skulle kåre to vinnere. Det vi kan slå fast at dette neppe var noen enkel jobb. Vi har nemlig mange engasjerte og flinke gründere blant dagens ungdom som evner å tenke kreativt.