Omvisning på skolen

En omvisning på skolen måtte til, og selvsagt prøvesitte pultene på det gamle klasserommet.

 
Gammel lærdom fra kjøkkenet satt fortsatt
Katrine med Nora, Marita, Hege, Kolbjørn og Renate
Raymond viser stor iver når spørsmål skal besvares