Elevkveld A-klassen

 
Den 26. september 1997 hadde A-klassen elevkveld i den gode, gamle aulaen. Her er et filmopptak av underholdningen.

 
Del 1:        Del 2: