Friluftsliv 9. klasse

Bildene er fra en overnattingstur i Langdalen 7.-8. september 1999.

 

Tilbake