Valgfag idrett

Usikkert om det stemmer, men dette er trolig bilder av elever som hadde idrett valgfag

 

Bak fra venstre: Per-Arne Furøy, Svein Olaf Nordnes, Lasse Svendsen, Bengt Ole Olsen
Foran fra venstre: Heidi Ryvold, Hallgeir Johnsen, Toril Olsen

Bak fra venstre: Jan-Olav Vaeng, Frank Vangen, Johnny Solhaug, Øyvind Lynghaug, Ove Johnny Lund, Nederst fra venstre: Torfinn Trulsen, Vidar Paulsen, Jim Kolmar Akeberg, Einar Nikolaisen, Halgeir Olsen.
Foran: Magnar Granberg

Bak fra venstre: Jan-Olav Vaeng, Einar Nikolaisen, Johnny Solhaug, Øyvind Lynghaug, Ove Johnny Lund,
Nederst fra venstre: Torfinn Trulsen, Frank Vangen, Jim Kolmar Akeberg, Halgeir Olsen, Vidar Paulsen. 
Foran: Magnar Granberg

Tilbake