Besøkte Harstad og Adolfkanonen

 

Knut Inge Midtbø, Sten Fjelstad, Reidar Sørensen

Kristian Erik Bakkland, Eva Gunnberg (øverst) , Sølvi Pedersen

Fra venstre:  Sten Fjeldstad, Knut Inge Midtbø, Reidar Sørensen

Tilbake