Siste skoledag 1978

Bildene under er tatt av Merete Higraff siste skoledag i 1978.