Besøk av politiet

15.mai fikk 7.trinn besøk av politibetjent Marte Bertheussen i anledning temaarbeidet vi jobber med om alkohol, narkotika og tobakk. Marte fortalte om lover og regler knyttet til bruk de ulike rusmidlene og hva som er skadelig ved å bruke dem. Elevene var engasjerte og kunne stille spørsmål underveis.

Det er alltid bra med besøk av fagfolk utenfra i forbindelse med de ulike temaene, og dette var lærerikt!