Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

English week for 7 trinn

I uke 19 gjennomførte vi engelsk uke på 7 trinn. Dette er noe elevene alltid synes er stas og ønsker mer av! Vårt fokus var muntlig engelsk, hvor elevene fikk øve på praktiske situasjoner. Hva sier vi når vi skal selge noe? Hvordan spør vi om pris? Hvordan bestiller vi på kafe?

Mandag hadde vi butikk -  ‘shops’ hvor de solgte varer, som de selv hadde ‘laget’/tegnet. Tirsdag arrangerte de ‘cafe’ – hvor de solgte mat og drikke. Gjestene våre var elevene i 5 og 6 trinn. De hadde hver sin dag som de besøkte vår butikk og kafe.

Vi fikk erfare hvor viktig det er å kunne prate og forstå muntlig engelsk – hvordan man bestiller og betaler. ‘Please’ and ‘thank you’ er de mest viktige ordene som ble brukt her.

Fredag var dagen for engelsk skoleuniform – både for elever og lærere.

Godt gjennomført av alle!