Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Landart på 5. trinn

Siste gang med kunst og håndverk i dette skoleåret ble brukt til å lage kunst ute i naturen. Elevene ble delt i grupper på tvers av klassene. Deres oppgave var å lage seg kunst i naturen, med det de kunne finne av ulike ting ute i naturen. Elevene jobbet iherdig, og det var ikke alle som hadde tid til å ta seg pause underveis, selv om det var friminutt.

Her kan dere se noen av de flotte kunstverkene fra 5.trinn.