Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Bakedag

Da elevene på avgangskullet 2001 gikk i 1. klasse hadde de en bakedag sammen med elevene på 7. trinn. Ifølge Barbro Ytterstad som var lærer for førsteklassingene, var det tverrfaglige opplegget vellykket. Her er bilder fra kjøkkenet.